Проекти


Програма  за подпомагане на българските библиотеки:

От 2004  до 2008 год. включително  спечелени проекти на обща стойност:

5 696 лв. – закупени   646 тома литература

 

Програма  „Глоб@лни библиотеки – България”:

Към библиотеката е изграден  Обществен информационен център, оборудван с  13 настолни компютъра, един преносим,  цветен принтер, мултифункционално устройство, проектор и екран  за мултимедия.

Провеждане  на безплатни обучения по начални компютърни умения  на хора в пенсионна възраст  - запознаване с основни характеристики на компютъра,  търсене на информация в Интернет,  общуване  чрез електронна поща и  Скайп.

 

Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе

От 2009  до 2011 година включително  спечелени проекти за организиране на младежки   рок фестивал  “GREEN ROCK  FEST  RUSE”.

Организираните концерти  обогатяват  културния календар на гр. Русе и дават възможност на  млади музиканти да се изявят на голяма сцена.

 

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО ЧИТАЛИЩЕТО РАБОТИ  ПРЕЗ 2013 г.:

 

  1. Проект „ВИА РЕГИА – 4” – по Национална програма за младежта; подпрограма „Развитие на мрежа от младежки информационно-консултантски  центрове”, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи  в партньорство с Общински младежки дом – Русе и Областна  администрация – Русе –  Срок на проекта  - от 1.01.2013  до 31.12.2013 год.

 

  1. Проект  “GREEN ROCK  FEST  RUSE – 2013” по Програмата за  художествени проекти на отдел „Култура”  - Община Русе.

Срок на проекта -   м. септември 2013 г.

 На 14 септември 2013 година на открита сцена  в центъра на гр. Русе  ще се проведе  младежкия  рок фестивал  със специалното участие  на  Джон Лоутън  и група NighHeat.

 

  1. Проект  „Библиотеката - желана територия за деца със специфични образователни потребности и деца в риск”  по ГСФИП – 2013  на програма „Глобални библиотеки”

Срок на проекта  - от 3.06.2013  до 31.10.2013 год.

 

  1.  Коалиционен партньор  на РБ „Любен Каравелов”  в  проект „Финансови услуги  в модерната библиотека”  по ГСФИП – 2013 на програма „Глобални библиотеки”

Срок на проекта : 1.06.2013  до 31.10.2013 г.

 

 

 

 

Проект "Работилница за родтели - да пораснем заедно" -  финансиран от УНИЦЕФ България   

          Срок на проекта   -  от 2014 г.  до 2017 год.  по два тримесечни цикъла  на година  

 

Проект "Музикални следи" - финанасиран  от Община Русе  по програма "Култура"  в пъртньорство с Държавен архив - Русе и НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе

             Срок  на проекта:  май  -  октомври  2016 г.

 

Проект  „Мястото и ролята на река Дунав в живота на Русе  през призмата на дигиталните технологии"  по Програма "Знание и растеж", финансиран от фондация "Русе - град на свободния дух" и Фондация "Еконт" в партньорство с Държавен архив  - Русе  и СУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе

            Срок на проекта - 1.10.2017 г. -  31.08.2018 г.

 

Проект "Магията на класическият балет в часовете по музика"   - финансиран от Община Русе по Програма  "Култура" , направление "Малки  творчески проекти  в областта на изкуството и културата" в партньрство  със  СУПНЕ "Фридрих Шилер" и ОУ "Тома Кърджиев"

              Срок на проекта -  м. септември 2018 г. - м. ноември 2018 г.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище 'Захари Стоянов - 1937' - Русе
Прима-Софт ООД