е-Здраве


 

           За улеснение на нашите потребители:

 

                              Как да:

 

  направя справка за здравно-осигурителния си статус

  проверя данни на общопрактикуващ лекар

  проверя каква част от цената на лекарство се поема от здравната каса

  

                          


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище 'Захари Стоянов - 1937' - Русе
Прима-Софт ООД