За библиотеката


Търсене в електронния каталог на библиотеката

 

Началото на библиотечната дейност на читалището поставят подарените от Димитър Максимов  200 тома.  Днес библиотеката притежава  33 458   библиотечни единици,  разположени в заемна за възрастни и детски отдел  и е притегателен център за  малки и големи. Всяка година  в нея се записват около 1200 читатели. Чести гости са учениците от училищата в квартала.  За тях се организират детски литературни утра на тема „Аз  вече мога да чета”,  „Разходка  в библиотеката”, както и уроци по библиотечно - библиографски  знания.

В резултат на участие във всички конкурсни сесии на Министерството на културата  за подпомагане на библиотеките  и спечелване на проекти от 2004 г. до 2009 г. по програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” фондът  се обновява и обогатява.

От  2004 година започва автоматизацията на библиотечните процеси чрез изграждане на електронен каталог. Закупен е софтуер Е-lib3.2/Windows  на фирма “СофтЛиб” – модул “Електронен каталог – книги” и модул “Ретроспективно изграждане на електронен каталог на книгите на основата на Националната библиография за периода 1970-1991г.”

Библиотеката е одобрена  и включена  към програмата  “Глоб@лни библиотеки – България”  в І етап през 2009 година. Програмата  цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за българското население. Тя е насочена към нуждите на обикновения човек, като цели повишено качество на услугите в обществените библиотеки.

 

От 2011 година  към библиотеката  работи  ОБЩЕСТВЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, създаден и  оборудван  по програма „Глоб@лни библиотеки – България”  с  един преносим и 12 настолни компютъра,  мултифункционално устройство, цветен принтер, проектор  с екран и стойка. Той  редовно се посещава от младежи и възрастни. Ползва се за  провеждане на обучения и  срещи с ползване на Интернет.

 

Библиотекарите  провеждат безплатни обучения  за начални компютърни умения на хора в пенсионна възраст, като ги запознават с основните характеристики на компютъра, търсене на информация в Интернет и общуване чрез електронна поща и skype. До сега са проведени девет обучения и са обучени 54 човека.

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище 'Захари Стоянов - 1937' - Русе
Прима-Софт ООД