Информационен център


 

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР предлага на гражданите и гостите на Русе:

  • информация за лични и обществени услуги - жилище, работа, социално осигуряване, здравеопазване, ред за  издаване на различни видове документи, разрешителни, лицензи и т.н.;  информация, свързана с развлечения, хобита, спорт
  • информация за Община Русе и региона - социално-икономическо развитие, история, култура, туризъм
  • информация за общинското, регионалното и държавно управление, както и начините за участие в него
  • информация за политиката на Европейския съюз /история, символи, държави членки, договори и документи/

 

На разположение на потребителите са 12 автоматизирани работни места с осигурена постоянна интернет връзка.

 

Правила за ползване на интернет в информационния център

 

1. Всеки регистриран читател в библиотеката, с читателска карта има право безплатно и самостоятелно да ползва ИКТ .

2. При ползване на интернет, всеки потребител е задължен да спазва законите на Република България

  • да не се посещават и разпространяват сайтове, съдържащи насилие, порнография или такива, незачитащи човешките права.
  • да не се нарушават законите, свързани с интелектуалната собственост и авторските права.

3. Всеки потребител има право да ползва интернет по веднъж на ден в рамките на един час.

4 .Забранено е свалянето на програми, филми и музика.

5. Забранено е да се променят конфигурациите на системата.

6. Разрешено е принтиране на резултати от търсене в размер до 10 листа,като заплащането е според действащия

Ценоразпис на услугите в ИКТ, само от библиотекаря.

7. Потребители над 75 годишна възраст, лица с увреждания и бременни жени се ползват с предимство при ползване на услугата.

8. Забранен е достъпът в ИКТ с обемисти багажи и хранителни продукти

9. Читателите са задължени :

  • да оставят личния си багаж на определеното място.
  • да пазят ред и тишина в библиотеката.
  • да  бъдат в чист, угледен и приличен вид.
Откриване на Информационния център
Откриване на Информационния център

Обучителен център
Обучителен център

Обучителен център
Обучителен център

Обучителен център
Обучителен център


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище 'Захари Стоянов - 1937' - Русе
Прима-Софт ООД